Viselkedési- és jellemminta


Azaz a spirituális hatalomgyakorlás. Az eddigi rendszerről, ami a kollektív mintázatot követte, kiderült valami, ami már lehet, hogy előttem is kiderült, ám a behódolásra épülő szigorú hierarchiában lehetetlen volt alulról ezt korrigálni. A kollektív hatalmi rendre a központi tudat által kiosztott és a hűségen alapuló hierarchia jellemző. Ez lehet, hogy jól működik a szellemi szinteken, ám ott, ahol szakértelem szükséges, rendre kudarba fordul.

Ahol ilyen rendszerek honosodnak meg, lényegében megáll az idő és a társadalmi rend konzerválódik. Senki és semmi nem készeti őket a fejlődésre, sőt, a hatalom megszilárdulása után veszélyt látnak mindenkiben, aki bármilyen újítással áll elő. Ötlete csak a főnöknek lehet. Ha bárki másnak van, az veszélyt jelent a főnök hatalmára és minden ilyenben hatalmi kihívást látnak.

Itt a Földön Kínában látjuk azt, hogy a hatalom nem volt képes gátat szabni a fejlődésnek és erre úgy reagált, hogy totális megfigyelésen alapuló, az állampolgárt pontrendszerrel jutalmazó vagy épp büntető rendszert vezetett be. Ehhez segítségül hívta a mesterséges intelligenciát, azaz el lehet mondani, hogy a legitimációs problémája elől előre menekült.

Szaúd-Arábia egy másik példát mutat. Ők abban a fura helyzetben vannak, hogy a legnagyobb ellenségük egyben a legjobb barátjuk. Egy, a középkor szintjén rekedt, szigorúan vallási alapon szerveződő törzsi társadalomnak nagy mennyiségű olajat találtak a földje alatt. Az USA pedig, aki a demokrácia zászlóshajójának tekinti magát és élen jár a nők egyenjogúsága terén, ebben meglátta a dolláralapú, fedezetlen hitelezésen alapuló gazdasági lehetőséget. Ha megfigyeljük ennek a fura barátságnak a hosszabb távú egymásra gyakorolt hatásait, azt látjuk, hogy Szaúd-Arábiában megjelennek a reformok, az USA pedig egy olyan elnököt választ, aki sok tekintetben szarik a tradíciókra.

A világban azért látunk ennyi hirtelen felbukkanó, populistának látszó politikust, mert senki sem vette észre a tudatszint emelkedést a kollektív zónába. Ez a tudatszint emelkedés nem úgy megy végbe, hogy egyik nap még lenn vagy, aztán másik nap meg már fönn, mert a fizikai világban az idő biztosítja az események egymásutániságát. Ahol nincs idő, ezt meg lehet tenni, ám ahol van, ott az eseményeknek ezt rendszerszinten kell lekövetniük, aminek észlelésére legjobb a hosszabb távú megfigyelés.

Az itt beavatkozó angyalok egyfajta megszállási láncot hoztak létre, ami követi az ő szigorú hierarchiájukat. Ahogy hatással lettek a fizikai síkra, elkezdték átalakítani az ott talált társadalmakat. Először azt kutattam, miért lettek ilyen hatással a fizikai síkra és arra jutottam, hogy nem ők jelentek meg a mi környezetünkben, hanem mi az övékben. Normál esetben ennek úgy kellett volna bekövetkeznie, hogy meghalsz és a lelked emelkedik fel a magasabb létsíkokra. Ám ebben az esetben egy anomália keletkezett, azaz a meghalt emberek haláluk után továbbra is vetítették maguk köré a fizikai világot. Annak minden problémájával és feszültségével együtt.

Kiderült, hogy a lezárt magasabb létsíkokra be nem engedett, ám az alacsonyabb létsíkokra visszatérni nem képes tudatok olyan teljes értékű valóságokat hoztak létre, amiben keverednek az itt rekedt lények jellemzői. Az angyalok pedig azért avatkoznak itt be, mert az ide rekedt részeiket szeretnék innen kimenekíteni. Akik viszont közben megismerték a szabadságot és meglátták benne a fejlődés útját.

Aki látott már demokratikussá váló arabot, jól tudja, hogy esetében az elmélet és a gyakorlat milyen távol tudnak lenni egymástól. Messziről nézve a Nyugat egy tökéletes hely, maga a mennyország, ám közelebb érve kiderül, hogy ennek a nagy gazdagságnak az alapja a munka. Reggel korán kell kelni, végigugrálni a napot és ez nagyon távol áll attól, ahogy ők ezt az egészet elképzelték. Mert ők úgy képzelték, ahogy eddig volt, hogy az állam gondoskodik róluk. Ez Nyugaton is megvan, úgy hívják, hogy szociális háló, ám a Nyugat ezekben az emberekben a munkaerőt látja, ezek az emberek pedig a Nyugatban a segélyt. Közben az is kiderül, hogy az életben a dolgok nem úgy vannak, mint a pornófilmekben és mivel nem Nyugaton szocializálódtak, erőszakkal reagálnak a női "nem"-re.

De a helyzetet fordítva is lehet vizsgálni. Elgondolkozott azon valaki, hogy Dubajban például, ahol 50 éve még gyöngyhalászok éltek falvakban, kik lakhatnak a gomba módjára kikelő modern városokban?

Most térjünk vissza a megszállási láncra, mert föntről is ugyanezzel a módszerrel élnek. Nekem ezt senki nem tanította, mindenre magam jöttem rá. Azaz fenntartom a tévedés jogát, ám szerintem itt ez nem áll fenn. Amikor föntről egy tudat ide behatol, ugyanazt teszi, amit egy külföldi kormány, igyekszik minél befolyásosabb helyi kapcsolatokat szerezni. Az ezzel esetükben a gond, hogy akiket ők menőnek látnak, azok puritán körülmények között élő szegény emberek és ezek ritkán vannak a nyugati társadalmakban befolyásos pozíciókban. Erre általában akkor jönnek rá, amikor a lánc már feléig kész.

Te mit tennél, ha egy olyan hierarchikus környezetben tennéd ezeket, ahol a kudarc egyenlő a főnök parancsának megtagadásával? Na ugyanezt tették ők is. Elkezdtek kapkodni és meggondolatlan lépéseket tettek. Ehhez hozzájárul az is, hogy nem vették észre, hogy az általuk megszállt emberek egyre inkább olyanokká váltak, mint ők. Azért nem, mert ez nem a megszokott közegük, itt egymástól elkülönült egyéni tudatok vannak. A szabadság légkörére ők nincsenek felkészülve, aminek az lett az eredménye, hogy az emberek átverték őket. Itt jegyezném meg, hogy az eddigi történetemben alig találkoztam olyan "angyallal", aki ne vert volna át, de nekem van eszem, hogy kitaláljak erre valamit. A különbség az, hogy én továbbra is fenntartottam annak lehetőségét, hogy a következő hátha nem ilyen, míg ők elkezdtek általánosítani.

A megszállási lánc úgy épül fel, hogy van az első ember, akivel szövetséget kötnek. Majd jön a következő és így tovább. Ezeket aztán általában 16-os csoportokra helyezik, ami ugye itt már ütközik az itt inkább elfogadott 12-essel. Minél alacsonyabb a kialakuló hierarchiában a pozíciód, annál inkább hatnak rád a fölötted állók viselkedési- és jellemmintái. A szemünk előtt a fidesz erre a legjobb példa, ahol 10 év alatt teljesen elfogadottá vált az, hogy a főnöknek van igaza és a lopás nem bűn, ha azt fideszes teszi. Annyit érdemes még tudni, hogy volt fölöttünk egy idegenek közötti harc a Földért, amit azok nyertek, akik nálunk a cigányokkal, nyugati relációban pedig az arabokkal kötöttek ilyen első szövetséget. Ennek az a gyakorlatban a hatása, hogy kezdünk olyanná válni, mint ők. Eddig olyanok voltunk, mint az elűzöttek szövetségesei, a zsidók. Mivel nem tartom már a saját feladataim ismeretében jó ötletnek azt, hogy akár zsidó, akár cigány mintát közvetítsek, elkezdtem fellépni velük szemben és a modern értlemeben vett magyar mintát sugárzom, ami amúgy megfelelne mind a fejlett zsidóknak, mind a fejlett cigányoknak. Ezzel ellentétbe kerültem azokkal, akik már kialakították a saját láncukat. Ellentétbe kerültem az embereikkel és ellentétbe kerültem azokkal az idegen tudatokkal, akik abban látták a megoldást, hogy megkerülve az embereket maguk cselekszenek. De ez már egy másik téma lesz, ami arról szól, ha egy ilyen lény ide behelyezi a tudatát, a mi szemünkben már eleve itt él egy csomó olyan ember, akik mind az ő tudattöredékei.


Kérdések

Akkor a cigányok kik?
A saját ezirányú kutatásaim szerint az egyiptomi istenek isteni mivoltukat elfejedő emberi alakjai. Egy amerikai kutató is arra jutott, hogy a cigányok nem indiaiak, oda is valahonnan érkeztek. A középkorban, amikor a többségük érkezett, még egyiptomiaknak nevezték őket, ezt váltotta fel később a bizánci eredetű cigány kifejezés, aminek jelentése törvényeket nem tisztelő. Az angol nevük is az egyiptomi eredetre utal. Ám hallottam egy általam autentikusnak tartott embertől azt, hogy ők valójában a héberek. Ebben van logika, ám ebben az esetben a bibliai zsidók, akik elhagyták Egyiptomot a cigányok lennének, akik ugye India felé indultak. Ha azt nézzük, a mai magyarságnak mennyi köze van az ősmagyarokhoz, ne lepődjünk meg és azon sem, ha a legtöbb Izraelben élő zsidóban nincs is szemita gén. Ebben az a titok, hogy míg itt lenn a DNS-t tekintjük minden kulcsának, addig fönn a megszállásokat tekintik annak. Mivel a fönti szándékok itt leginkább a vallásokban jelennek meg, ezt úgy érted meg, ha felveszel egy másik hitet és onnantól te az vagy.

Ha egy bűnöző lesz a láncban az első, akkor mindenki bűnöző lesz?
Ha egy kommunista diktátor kerül hatalomra, akkor mindenki kommunista lesz?

Te milyen mintát képviselsz?
Az én rendszerem nem a kollektív központra épül. Elmondható, hogy sokkal okosabb vagyok a legtöbb embernél és időben láttam, hogy egy ember személyisége nem lehet mindenki számára megfelelő. Bár tiszta életet éltem és becsületes ember vagyok, tele vagyok olyan jellemzőkkel, amik nem lennének ideálisak bolygószinten. Úgy szerveztem ezt meg, hogy az egész a dinamikus hatalomkiosztásra épül. Azaz mindig az az ember sugározza a vezető mintát, aki épp erre a legideálisabb. Tehát ez folyamatosan változik, hisz ha te sugárzod ma és este megszállnak, akkor onnantól átveszi valaki más, akinek személye innentől már nem fontos. Ugyanez van hálózati szinten és a nemzetek szintjén is.

Mikor lesz ebből látható valami a fizikai síkon is?
Idővel. Ne feledjétek, hogy közben harc is dúl, van egy csomó más melóm és finoman szólva sem tobzódnak itt az emberek, mert szándékosan nem tettem ezt föntről kötelezővé. Ez arra késztetett, hogy más megoldásokat keressek, amik lassabbak, de biztosabbak, mert szigorú személyzeti politkát folytatok.